ПРИДВИЖВАНЕТО В ЕВРОПА
За по-добре защитена и устойчива мобилност

 
Нека да отговорим на теста и да видим дали сме в състояние да защитаваме правата си като пътници, дали изборът, който правим създава устойчива мобилност, колко е важен транспортът в Европа и какви стъпки предприема ЕС в тази посока.
 
 
Име Фамилно име
E-поща Страна
 
КАКЪВ ТИП ПЪТНИК СИ ?
Транспорт и икономика
1. Транспортът е от фундаментално значение, както за обществото, така и за икономиката, тъй като способства за постигането на растеж и заетост.  Колко са пряко заетите в този сектор в Европа ?
10 млн
5 млн
3 млн
 
2. Този отрасъл дава около  5% от съвкупния вътрешен продукт.
да
не
 
3.Според вас колко от бюджета си харчи едно семейство в Европа за транспортни продукти и услуги?
около 7%
около 13%
около 18%
 
Устойчива мобилност
4. 30% от стоките, които в момента се превозват с пътен транспорт  (на разстояния по-големи от 300 км) ще бъдат превозвани по море или с ж.п. транспорт до:
2020
2030
2050
 
5. Използването на МПС с традиционно гориво ще бъде постепенно намалено и напълно елиминирано до:
2020
2030
2050
 
6. ЕС предвижда значително намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор до 2050 г.  В сравнение с нивата от 1990 г. намалението ще бъде:
30%
60%
90%
 
7. От 2013 г.  новите свидетелства за правоуправление, издавани в ЕС ще приличат на пластмасови кредитни карти  и ще бъдат в унифициран европейски формат. Те ще заменят съществуващите в момента повече от 100 модела. Това ще стане:
при подмяната им или до  2020 г
при подмяната им или до  2033 г
при подмяната им или до  2040 г
 
8. ’Мулти-модален транспорт’ означава:
използването на едно и също транспортно средство за разни цели  (битови, работа, почивка и т.н.)
използване на обществен транспорт
интергиране на различни транспортни средства, частни и публични, колективни и индивидуални, за ежедневни пътувания
 
9. ‘Споделяне’ означава:
съвместно ползване на МПС с други хора, които пътуват по същия маршрут
ползване на МПС под наем – вземане на колата от паркинг и връщането и там срещу заплащане за ползването
отстъпване под наем на собствения автомобил
 
Права на пътниците
10. Когато пътувате със самолет, при отказ за качване на борда, авиолинията:
може да реши по свое усмотрение кой да остане на земята;
е длъжна първо да призове хората да се откажат доброволно от направените от тях  резервации;
определя кой да остане на земята на базата на реда на резервациите.
 
11. Когато пътувате с влак  можете да поискате пълно възстановяване на стойността на билета, ако влакът ви закъснее повече от:
60 мин
90 мин
120 мин
12. Когато пътувате с автобус на дълги разстояния  (над  250 км), можете да поискате стойността на билета ви да бъде възстановена при закъснение спрямо разписанието с повече от:
60 мин
90 мин
120 мин
 
13. Когато пътувате с кораб можете да поискате стойността на билета ви да бъде възстановена при закъснение на качването на борда спрямо разписанието с повече от:
60 мин
90 мин
120 мин
 
14. Когато пътувате със самолет можете да поискате стойността на билета ви да бъде възстановена при закъснение на полета  с повече от:
120 мин
300 мин
420 мин
 
15. Правото на възстановяване на стойността на билета означава връщане на цялата сума ако билетът за воден транспорт не е използван в рамките на 7 дни:
да
не
 
16. Правото на възстановяване на стойността на билета означава връщане на цялата сума, ако билетът за автобус или влак не е използван в рамките на един месец:
да
не
 
17. Европейската комисия е разработила приложение за мобилни телефони, така че пътниците да могат бързо да се консултират какви са техните права където и в Европа да се намират:
да, това е безплатна услуга
да, срещу заплащане
не
 
18. Транспортното законодателство определя минимално ниво на помощ на място при закъснения на отпътуването над определено време
да
не
 
19. При няколко закъснения на пътуване по вода в страната пътниците имат право на безплатна нощувка в рамките на:
80 евро на вечер за 3 нощувки
120 евро на вечер за 3 нощувки
150 евро на вечер за 3 нощувки
 
20. При значително закъснение на пътуването с автобус на дълго разстояние ( т.е. над 250 км), пътниците имат право на безплатна нощувка в рамките на:
80 евро на вечер за 3 нощувки
120 евро на вечер за 3 нощувки
150 евро на вечер за 3 нощувки
 

The project is realized with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.
eu flag europe for citizens en

 
Обработка на данните
Предоставената от Вас информация ще бъде обработена от италианската организация -координатор на проекта в пълно съответствие със Закона за защита на данните 196/2003 и ще се използва само за целта на изследването и анонимно.