Kelionė Europoje
Už saugesnį ir darnų mobilumą

 
Atlikime sekančią apklausą, kad rastume, ar esame pajėgūs geriau apginti keleivių teises, jeigu jūsų kasdieniai mobilumo pasirinkimai tikrai darnūs, kiek Europoje  svarbus transportas ir, žinoma, kokių žingsnių ES imamasi  ta kryptimi 
 
 
Pavadinimas Pavardė:
Paštas: Šalis:
 
Apklausa – koks keleivis jūs esate?
Transportas ir ekonomika
1. Transportas yra visuomenės  ir ekonomokos pagrindas , kadangi jis skatina augimą ir užimtumą.  Kiek dirbančiųjų Europoje tiesiogiai užimti  šiame sektoriuje?
10 milijonų
5 milijonai
3 milijonai
 
2. Šis sektorius sukuria apie 5% Europos bendro vidaus produkto (BVP)
teisinga
klaidinga
 
3.Jūsų nuomone,  kiek transporto gaminiams ir paslaugoms vidutiniškai išleidžia iš  savo biudžeto   europietiška šeima ?
apie 7%
apie 13%
apie 18%
 
Darnusis mobilumas
4. 30% dabar keliais vežamų prekių  (tolimesniu nei 300 km atstumu) bus perkeltos į geležinkelį arba jūros bei vidaus vandenis nuo:
2020
2030
2050
 
5. Tradiciniais degalais varomų važiuoklių skaičius bus palaipsniui mažinamas, kad po sekančių keleto metų būtų pilnai pašalintos nuo:
2020
2030
2050
 
6. Europos sąjunga numato žymų šiltnamio dujų sumažinimą transporto sektoriuje iki 2050 metų. Palyginus su 1990 m. lygiu, kiek,  jūsų manymu,  jis turi sumažėti?
30%
60%
90%
 
7. Nuo 2013 m. naujos vairuotojo teisės bus išduodamos panašios į plastikines europinio formato “kredito korteles”. Per 100 šiandien naudojamų modelių bus pakeisti. Kada tai nutiks?
jų keitimo naujomis metu arba laikotarpyje iki 2020
jų keitimo naujomis metu arba laikotarpyje iki 2033
jų keitimo naujomis metu arba laikotarpyje iki 2040
 
8. .” Įvairios priklausomybės transportas”(multimodalinis) – reiškia:
tos pačios transporto priemonės panaudojiąm skirtingiems tikslams (pavedimams atlikti, darbui, poilsiui ir tt),)
naudojimąsi viešuoju transportu,
skirtingų transporto priemonių – tiek viešųjų , tiek privačių, kolektyvinių ar individualių panaudojimą kasdienėms kelionėms
 
9. Automobilio dalijimasis (pooling) – reiškia:
pavežėti tuo pačiu automobiiu žmones, keliaujančius tuo pačiu maršrutu
automobilio nuomos paslaugą – imi automobilį iš parkavimo ir grąžini atgal  į parkavimo vietą, už naudojimąsi susimoki
išnuomoji savo automobilį kitiems žmonėms, kai pats jo nenaudoji.
 
Keleivio teisės
10. Keliaujant lėktuvu, jeigu atsisakoma įlaipinti, tai oro linijos kompanija:
gali savo nuožiūra pasirinkti, kurio keleivio nelaipinti  į lėktuvą,
pirmiausia privalo paklausti, kas savanoriškai atsisakysiąs įlaipinimo rezervacijos,
nurodo keleivius, kuriuos įlaipinsianti , remdamasi užsakymo data kaip  pagrindu.
 
11. keliaujant traukiniu, keleiviai gali  grąžinti bilietą, jeigu išvykimas atidedamas daugiau nei:
60 min
90 min
120 min
12. Keliaujant tarpmiestiniu autobusu ilgai trunkančioje kelionėje (per 250 km), keleiviai turi teisę į kompensaciją už bilietą, jeigu kelionė pagal tvarkaraštį vėluoja:
60 min
90 min
120 min
 
13. Keliaujant laivu, keleiviai turi teisę į kompensaciją už bilietą, jeigu įlaipinimas atidedanas,  išvykimas pagal tvarkaraštį vėluoja:
60 min
90 min
120 min
 
14. Keliaujant lėktuvu, keleiviai turi teisę į kompensaciją už bilietą, jeigu įlaipinimas atidedanas,  išvykimas pagal tvarkaraštį vėluoja:
120 min
300 min
420 min
 
15. Ar teisė į bilieto padengimą  suprantama kaip bilieto  pilnos kainos  grąžinimas, jeigu bilietas per 7 dienas nepanaudojamas oro, jūros ar vidaus vandenų transporte:
teisinga
klaidinga
 
16. Teisė  nepanaudoto traukinio ar autobuso   bilieto padengimui  numato  pilną kainos dydžio  grąžinimą vieno mėnesio laikoterpyje:
teisinga
klaidinga
 
17. Europos Komisija  suformavo priedą mobiliems telefonams , kuris leidžia keliauninkams greitai pasitikrinti savo teises, kur jie Europoje bebūtų
teisinga, tai – nemokama paslauga
teisinga, tai – mokama
klaidinga
 
18. Transporto  įstatymai  nustato minimalų pagalbos  lygį čia pat vietoje tam atvejui,  kai  išvykimo  pagal tvarkaraštį atidėjimas viršyja ribas
teisinga
klaidinga
 
19. Dėl pernelyg ilgai atidėto išvykimo jūra ar vidaus vandenimis keleiviai turi teisę gauti  nemokamą nakvynę,  taip ribojamą:
80 eurų už naktį, trims naktims
120 eurų už naktį, trims naktims
150 eurų už naktį, trims naktims.
 
20. Dėl pernelyg atidėto išvykimo tolimojo susisiekimo autobusu (t. y. ilgesnėms kaip 250 km kelionėms), keleiviai turi teisę gauti nemokamą nakvynę, taip ribojamą:
80 eurų už naktį, trims naktims
120 eurų už naktį, trims naktims,
150 eurų už naktį, trims naktims.
 

The project is realized with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.
eu flag europe for citizens en

 
Elgesys su duomenimis
Su visais jūsų pateiktais duomenimis ir informacija bus elgiamasi itališkajam projekto koordinatoriui
Cittadinanzattiva-Active Citizenship Network išimtinai laikantis Italijos teisėtvarkos dekreto 196/ 2003 nuostatų dėl privatumo. Jie bus panaudoti išimtinai tyrimo tikslams ir tik anoniminiu būdu.