Európa v pohybe
Pre bezpečnú a trvalo udržateľnú mobilitu

 
Vyplnením nasledujúceho testu zistíte, do akej miery ste schopní chrániť si svoje práva ako cestujúci, či vaše každodenné rozhodnutia týkajúce sa mobility zapadajú do konceptu „trvalo udržateľné", aká dôležitá je doprava v Európe, a následne, aké kroky EÚ v tomto smere podniká.
 
 
Názov Priezvisko
E-mail Krajina
 
TEST - AKY SI TYP CESTOVATEL'A?
Doprava a hospodárnosť
1. Doprava je fundamentálnym základom spoločnosti a hospodárstva, pretože podporuje ekonomický
rast a zamestnanosť. Koľko ľudí priamo v tomto sektore v Európe pracuje?
10 miliónov ľudí
5 miliónov ľudí
3 milióny ľudí
 
2. Sektor dopravy predstavuje približne 5% európskeho hrubého domáceho produktu (HDP).
správne
nesprávne
 
3.Podľa vášho názoru, koľko minie európska rodina priemerne zo svojho rozpočtu na produkty a služby spojené s dopravou?
okolo 7%
okolo 13%
okolo 18%
 
Trvalo udržateľná mobilita
4. 30% tovarov momentálne prevážaných po cestách, na vzdialenosti väčšie ako 300 km, sa má prevážať železničnou, lodnou alebo riečnou dopravou do roku:
2020
2030
2050
 
5. Používanie motorových vozidiel poháňaných tradičnými palivami sa má postupne v najbližších rokoch zredukovať a z dopravného systému majú byť úplne vylúčené do roku:
2020
2030
2050
 
6. Európska únia predpokladá výrazné zníženie emisií skleníkových plynov v sektore dopravy do roku 2050. V porovnaní s úrovňou v roku 1990, na akú hladinu by mali byť znížené?
30%
60%
90%
 
7. Od roku 2013 majú vodičské preukazy vydané v EÚ podobu plastových „kreditných kariet". Jednotný európsky formát má nahradiť viac ako sto modelov, ktoré sa dnes používajú. Dokedy sa má podoba európskych vodičských preukazov zjednotiť?
pri predĺžení platnosti alebo do roku 2020
pri predĺžení platnosti alebo do roku 2033
pri predĺžení platnosti alebo do roku 2040
 
8. "Multimodálna doprava" znamená:
použitie rovnakého dopravného prostriedku na rôzne účely (prechádzky, práca, oddych atď.)
využívanie verejnej hromadnej dopravy
kombinácia viacerých druhov dopravy, verejnej i súkromnej, kolektívnej alebo individuálnej pri každodennom cestovaní
 
9. “Carpooling” znamená:
používanie, „delenie sa“ o rovnaké auto s inými ľuďmi, ktorí cestujú rovnakou trasou
autopožičovňa – vyzdvihnutie si auta a jeho vrátenie späť na parkovisko s platbou za jeho
používanie medzitým
prenájom auta iným osobám, keď ho nepoužívam
 
Práva cestujúcich
10. Pri cestovaní lietadlom, v prípade neumožnenia nástupu na palubu lietadla, letecké spoločnosti:
môžu ľubovoľne rozhodnúť, kto na palubu nastúpi a kto nie
letecké spoločnosti sa najprv musia opýtať, ktorí cestujúci sa dobrovoľne vzdajú svojej rezervácie
určia cestujúcich, ktorí majú právo nastúpiť na palubu podľa rezervačného poradia
 
11. Pri cestovaní vlakom sa cestujúci môžu rozhodnúť pre vrátenie plnej ceny cestovného lístka, ak vlak mešká viac ako:
60 minút
90 minút
120 minút
12. Pri cestovaní autobusom, v prípade dlhých vzdialeností presahujúcich 250 km, majú cestujúci nárok na vrátenie plnej ceny cestovného v prípade, že došlo k oneskoreniu plánovaného času
60 minút
90 minút
120 minút
 
13. Pri cestovaní loďou, majú cestujúci nárok na vrátenie ceny cestovného v prípade, že došlo k oneskoreniu jej plánovaného času odchodu o:
60 minút
90 minút
120 minút
 
14. Pri cestovaní lietadlom, cestujúci majú nárok na vrátenie ceny cestovného v prípade, že došlo k oneskoreniu plánovaného času odletu o:
2 hodiny
5 hodín
7 hodín
 
15. Právo na vrátenie ceny cestovného v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej riečnej doprave má pasažier v prípade, ak cestovný lístok nepoužije do siedmich dní:
správne
nesprávne
 
16. Právo na vrátenie ceny cestovného lístka pri ceste autobusom alebo vlakom má pasažier v prípade, ak cestovný lístok nepoužije do jedného mesiaca:
správne
nesprávne
 
17. Európska komisia spustila aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá umožňuje cestujúcim rýchlo si overiť svoje práva kdekoľvek v Európe :
pravda, je to bezplatná služba
pravda, ale za poplatok
nesprávne
 
18. Dopravné právne predpisy stanovujú minimálnu mieru asistenčnej pomoci priamo na mieste, kedykoľvek meškanie prekročí tolerovanú hranicu:
správne
nesprávne
 
19. V prípade závažného oneskorenia plavby na mori alebo v prípade vnútrozemskej riečnej dopravy majú cestujúci nárok na bezplatné ubytovanie s cenovým limitom:
80 € za noc na tri noci
120 € za noc na tri noci
150 € za noc na tri noci
 
20. V prípade veľkého meškania pri ceste diaľkovým autobusom na dlhú vzdialenosť (t.j. viac ako 250 km), majú cestujúci nárok na bezplatné ubytovanie s cenovým limitom:
80 € za noc na tri noci
120 € za noc na tri noci
150 € za noc na tri noci
 

The project is realized with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.
eu flag europe for citizens en

 
Spracovanie údajov
Všetky údaje a informácie, ktoré nám poskytnete, budú zhromaždené talianskym koordinátorom projektu, Cittadinanzattiva - Active Citizenship Network, pri dodržaní ustanovení talianskeho legislatívneho nariadenia 196/2003 o ochrane súkromia. Budú použité výhradne pre účely realizácie projektu a úplne anonymne.