ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK
Menu

Insights

Read the English version

Chestionarului

Proiectul, demarat în ianuarie 2013,  constă în consultarea cetățenilor în cele 8 state membre cu privire la diferitele provocări reprezentate de mobilitatea oamenilor  pentru viitorul U.E.: accesibilitatea transportului, durabilitatea mediului și drepturile pasagerilor/cetățenilor.

Raționament

Mobilitatea este o preocupare zilnică pentru majoritatea cetățenilor europeni și este o paradigmă a cetățeniei europene, în măsura în care ea cuprinde mai multe dintre aspectele sale (identitatea comună datorită mobilităţii transnaționale, drepturile cetățenilor/pasagerilor europeni" etc.). În cele din urmă, politica privind transporturile și mobilitatea este esențială pentru dezvoltarea unei economii durabile.

Proiectul porneşte  de la ideea de a colecta opiniile cetățenilor privind mobilitatea în U.E., ca o temă-cheie pentru viitorul cetățenilor europeni și punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020.

Cetățenilor li se dă posibilitatea de a participa la luarea deciziilor și de a căuta soluții posibile în ceea ce privește o problemă cu siguranţă importantă pentru viața lor de zi cu zi și punerea în aplicare a unei dezvoltări durabile. Aceştia vor fi capabili să formuleze recomandări și să le prezinte instituțiilor U.E.

Proiecte anterioare

Mobilitatea transnațională este aplicarea concretă a unuia dintre drepturile principale (Libera circulație a persoanelor), garantate de Tratatele pentru cetățenii U.E. de la începutul construcției europene. Acesta este unul dintre factorii care au contribuit la construirea unei identități europene comune.

De-a lungul anilor, Uniunea Europeană a dezvoltat o politică puternică în acest domeniu, care are ca scop "promovarea unei călătorii curate, sigure și eficiente în întreaga Europă, care stau la baza pieței interne a bunurilor și dreptul cetățenilor de a călători liber în U.E." (a se vedea site-ul web DG Mobilitate și Transporturi).

Mobilitatea este o provocare majoră pentru dezvoltarea unei economii durabile, care este una dintre cele 3 principale obiective ale Strategiei Europa 2020. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, presupune de fapt, dezvoltarea unei strategii de mobilitate nouă, promovând modalități de transport cu un impact redus asupra mediului.

În cele din urmă, transporturile publice reprezintă o întrebare cheie pentru mulți cetățeni europeni, care le folosesc de zi cu zi pentru a ajunge la locul de muncă și / sau de a-şi desfășura alte activități. Astfel, ei sunt interesaţi în dezvoltarea transporturilor publice accesibile și eficiente, care să respecte drepturile utilizatorilor și pasagerilor. Acesta este motivul pentru care activismul civic este dezvoltat special în acest domeniu, prin intermediul grupurilor informale (cum ar fi grupuri de navetiști) sau organizații structurate și permanente (de exemplu: asociaţii de utilizatori de transport public, asociații de consumatori etc).

Pentru a rezuma, Consultarea Europeană a propus în proiectul de față  concentrarea asupra mobilității, deoarece acesta este:

 • o preocupare comună pentru majoritatea cetățenilor europeni;

 • un domeniu în care U.E. are o competență mare și capacitate de influență;

 • o politică ce trebuie să evolueze pentru a contribui din ce în ce  mai mult la dezvoltarea unei economii durabile;

 • o paradigmă a cetățeniei europene, în măsura în care ea cuprinde mai multe dintre aspectele sale (identitate comună, drepturile cetățenilor europeni etc.).

Obiective

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

 • informarea cetățenilor şi creșterea gradului de conștientizare a acestora cu privire la politicile și inițiativele U.E. privind mobilitatea;

 • contribuţia pentru a lărgi decalajul (spaţial) dintre cetățenii U.E. și a instituțiilor, oferind Parlamentului European și Comisiei informații cu privire la așteptările reale ale cetățenilor în acest domeniu;

 • oferirea posibilităţii pentru 2.560 de cetățeni din 8 țări pentru a participa concret la elaborarea politicilor U.E., promovarea dialogului direct între ele și instituțiile europene;

 • sporirea interesului cetățenilor pentru participarea civică și capacitatea lor de a analiza situații critice, să identifice soluții și să formuleze recomandări de politică.

 

Consultări

Consultările vor fi structurate în două faze: primul nivel de consultări se va realiza asupra unui număr de 640 persoane (cetăţeni, membri sau voluntari ai diferitelor asociaţii) în 8 ţări, iar al doilea nivel de consultări, asupra unui minim de 2000 de cetăţeni aleşi în mod aleator, care călătoresc cu mijloacele de transport.

 • în prima fază, partenerii vor organiza 4 întâlniri de o zi pentru 20 de persoane, în fiecare ţară participantă;
 • în cadrul fazei a II-a, fiecare organizaţie parteneră va colecta rezultatele de la cele 4 consultări şi va realiza un draft de chestionar care va fi utilizat pentru a intervieva călătorii (în trenuri, autocare, avioane, etc.) despre rezultatele primei faze. Patru participanţi din cadrul fiecărei întalniri vor fi selectaţi şi instruiti să intervieveze persoane care călătoresc în mijloacele de transport public (20 persoane pentru fiecare participant, însemnă 320 persoane per ţară) referitor la problemele esenţiale şi recomandările reieşite din prima etapă de consultări;
 • acest lucru va lărgi şi diversifica ţinta consultărilor şi va asigura diseminarea informaţiilor proiectului.

Recomandările finale vor fi prezentate către autorităţile competente din fiecare ţară şi către instituţiile Uniunii Europene cu ocazia evenimentului final din Bruxelles.

Parteneriat

Proiectul va fi coordonat de Reţeaua Cittadinanzattiva onlus-Active Citizenship şi va beneficia de colaborarea următorilor parteneri:

Programul de finanţare:  Europe for Citizens Programme. Action 1 – Active Citizens for Europe – Measure 2.1 – Citizens’ projects

Apel: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Durata proiectului: Ianuarie – Decembrie 2013

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să-l contactaţi pe domnul Mariano Votta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Proiectul este realizat cu sprijinul Programului „Europa pentru Cetăţeni” al Uniunii Europene.

eu flag europe for citizens en

(Ultima updatare:Ianuarie 2013)

Subscribe to the newsletter

Valore non valido

Valore non valido

Valore non valido


Valore non valido

Valore non valido